Formand: Louise Vingborg
Email: louisenissen@hotmail.com
Tlf: 20937243

Kasser: Allan Madsen
Email: kamadsen04@gmail.com 
Tlf:97333367

Menige medlemmer:
Else Vestergaard
Lene Gregersen
Christian Voldsgaard
Kirsten Jensen

Hjemmeside ansvarlig: Jeppe Veng
Email: jeppe_veng@hotmail.com
Tlf: 60134348